Aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice