Legea nr. 37 din 02 Aprilie 2020 Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011