Modificarea procedurilor pentru dosarul de personal