Procedura de implementare a măsurii „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”