Publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere