Servicii

Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației

 • Analiza corectitudinii datelor introduse sau a erorilor de operare și factorii generatori
 • Consultanță privind fiscalitatea la nivelul organizației
 • Analiza fluxurilor financiare și a cash-flow-ului
 • Consultanță privind dezvoltarea și implementarea procedurilor contabile de lucru
 • Consultanță în interpretarea și înțelegerea situațiilor financiare
 • Consultanță privind evaluarea indicatorilor financiari
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, asigurări sociale, etc.)
 • Optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare
 • Servicii de revizuire contabilă și fiscală
 • Rapoarte de consultanță privind opinia legală și recomandările aferente
 • Previzionarea structurii veniturilor și cheltuielilor
 • Îndrumare cu privire la utilizarea eficientă a bugetelor
 • Optimizare a investițiilor
 • Analiza procedurilor de lucru

Consultanță și asistență în domeniul resurselor umane

 • Consultanță privind legislația muncii
 • Consultanță privind întocmirea și administrarea documentelor de personal
 • Consultanță privind conflictele de muncă
 • Consultanță fiscală privind impozitarea veniturilor din salarii
 • Consultanță privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale suportate din bugetul de stat

Administrare de personal și salarizare

 • Întocmirea documentelor și gestionarea dosarelor de personal
 • Completarea și înregistrarea registrului pentru evidența a salariaților
 • Întocmirea Regulamentului Intern, a contractului colectiv de muncă și realizarea evaluării anuale a angajaților
 • Monitorizarea legislației în domeniul administrării de personal, semnalând pro-activ modificările legislative care au impact în activitatea proprie și propunând soluțiile de schimbare pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale
 • Realizarea calculului salarial și întocmirea ștatului de plată
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale
 • Realizarea rapoartelor specifice fiecărei companii, inclusiv bugete, planificări, configurare pachete de beneficii pentru angajați

Serviciu de evidență contabilă

 • Contabilizarea activității pe baza documentelor primate
 • Întocmirea balanțelor de verificare și a bilanțului contabil
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor cu caracter fiscal privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea adaugată, accizele precum și celelalte impozite, taxe și vărsăminte la bugetul de stat
 • Întocmirea Jurnalului pentru Vânzări și a Jurnalului pentru Cumpărări (în forma electronică)
 • Întocmirea registrelor societății: Registrul Inventar, Registrul Jurnal General și Registrul Fiscal
 • Reprezentarea clientului în relația cu administrația Financiară și Direcția Generală antifraudă Fiscală pe durata derulării contractului, în situația unui control inopinat
 • Monitorizarea legislației în domeniul financiar-contabil și fiscal, semnalând modificările legislative care au impact în activitatea clientului și propunând soluțiile potrivite pentru respectarea permanentă a reglementărilor legale

Audit intern

 • Identificarea și diminuarea riscurilor
 • Verificarea eficienței proceselor din cadrul organizației
 • Analizarea și optimizarea modului în care se utilizează programele software
 • Prevenție fraudă și erori
 • Asigurarea creșterii calității și a controlului intern
 • Generarea procedurilor și mecanismelor de control și de prevenire a fraudei

Servicii de expertiză

 • Verificarea tranzacțiilor de valori semnificative și a documentelor suport (contracte, certificate de rezidență, rapoarte de activitate, facturi, etc.)
 • Verificarea proceselor contabile în vederea certificării corectitudinii și eficacității
 • Verificarea calculului salarial și al sistemului de impozitare al colaboratorilor
 • Verificarea calculelor de impozite și taxe
 • Verificarea declarațiilor fiscale depuse și a raportărilor financiare
 • Verificarea prin sondaj a contractelor încheiate cu colaboratori persoane fizice
 • Verificarea prin sondaj a dosarelor de personal, a contractelor de muncă și a fișelor de post, precum și
 • verificarea Regulamentului Intern.